ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Ιδιωτική συμμετοχή:

Με την εγγραφή του παιδιού πρέπει να δοθεί προκαταβολή, διαφορετικά δεν ισχύει η εγγραφή. Η προκαταβολή μπορεί να δοθεί:

  1. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, στην κατάθεση πρέπει οπωσδήποτε να γράψετε στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του παιδιού και την κατασκηνωτική περίοδο επιλογής.
  2. Είτε μετρητά στο γραφείο της κατασκήνωσης.
  3. Είτε μέσω Πιστωτικής Κάρτας.

Η προκαταβολή για την κάθε περίοδο είναι 250

  • Η εξόφληση του ποσού πραγματοποιείται το αργότερο την ημέρα της αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση.
  • Η χρέωση γίνεται ανά διανυκτέρευση. (Διευκρίνιση: μετά τις 12:00μ.μ. χρεώνεται ολόκληρη η μέρα)
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής η κατασκήνωση πρέπει να ειδοποιηθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, σε κάθε άλλη περίπτωση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:

Σε περίπτωση που ο κατασκηνωτής αποχωρήσει πρόωρα από την κατασκήνωση (πχ 3 μέραΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ το ποσό της προκαταβολής.

Μετά την πάροδο των 10 διανυκτερεύσεων επιβαρύνεστε με όλο το κόστος των 15 ημερών.

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:  ισχύουν ΜΟΝΟ για τα αδέλφια και σε περίπτωση που γίνει εξόφληση όλου του ποσού τοις μετρητοίς.

Ασφαλιστικά ταμεία:

  • Την ημέρα άφιξης, το παιδί πρέπει να έχει μαζί του την ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ με τη φωτογραφία του, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο/εργαζόμενο και σφραγισμένη από το Ταμείο του.
  • Την ημέρα αποχώρησης πρέπει να προσκομίσετε στην κατασκήνωση την Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
  • Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης με τρίτο άτομο, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ήδη υπογράψει τα ανάλογα έγγραφα του ασφαλιστικού τους φορέα καθώς και την εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη και να τα έχουν παραδώσει στο άτομο που θα παραλάβει το παιδί τους.

* Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή η συμπεριφορά του οποίου θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων παιδιών, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί στις ημέρες που έχει παραμείνει στην κατασκήνωση.