Ένας κατασκηνωτής μπορεί να έρθει στην κατασκήνωση για 15 ημέρες, όπου διαρκεί μία περίοδος.

Κατασκηνωτικές περίοδοι 15 ημερών:

Α' 15ΗΜΕΡΟ - 17/6/2021-1/7/2021


Β' 15ΗΜΕΡΟ - 1/7/2021-15/7/2021


Γ' 15ΗΜΕΡΟ - 15/7/2021-29/7/2021


Δ' 15ΗΜΕΡΟ - 29/7/2021-12/8/2021


Ε' 15ΗΜΕΡΟ - 12/8/2021-26/8/2021


ΣΤ' 15ΗΜΕΡΟ - 19/8/2021-2/9/2021