Ένας κατασκηνωτής μπορεί να έρθει στην κατασκήνωση είτε για 22 ημέρες, όπου διαρκεί μία περίοδος, είτε για 15 ημέρες.

Κατασκηνωτικές περίοδοι 22 ημερών:

Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 23/6/2019-15/7/2019

Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15/7/2019-06/8/2019

Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/8/2019-28/8/2019

Κατασκηνωτικές περίοδοι 15 ημερών:

Α1' 15ΗΜΕΡΟ 23/6/2019-07/7/2019

A2' 15ΗΜΕΡΟ 01/7/2019-15/7/2019

B1' 15ΗΜΕΡΟ 15/7/2019-29/7/2019

B2' 15ΗΜΕΡΟ 29/7/2019-12/8/2019

Γ1' 15ΗΜΕΡΟ 06/8/2019-20/8/2019

Γ2' 15ΗΜΕΡΟ 14/8/2019-28/8/2019

Γ3' 15ΗΜΕΡΟ 20/8/2019-03/9/2019