Ένας κατασκηνωτής μπορεί να έρθει στην κατασκήνωση για 15 ημέρες, όπου διαρκεί μία περίοδος.

Κατασκηνωτικές περίοδοι 15 ημερών:

Α' 15ΗΜΕΡΟ - 23/6/2022-7/7/2022


Β' 15ΗΜΕΡΟ - 7/7/2022-21/7/2022


Γ' 15ΗΜΕΡΟ - 21/7/2022-4/8/2022


Δ' 15ΗΜΕΡΟ - 4/8/2022-18/8/2022


Ε' 15ΗΜΕΡΟ - 18/8/2022-1/9/2022