Ένας κατασκηνωτής μπορεί να έρθει στην κατασκήνωση για 15 ημέρες, όπου διαρκεί μία περίοδος.

Κατασκηνωτικές περίοδοι 15 ημερών:

Α' 15ΗΜΕΡΟ - 23/6/2023-7/7/2023


Β' 15ΗΜΕΡΟ - 7/7/2023-21/7/2023


Γ' 15ΗΜΕΡΟ - 21/7/2023-4/8/2023


Δ' 15ΗΜΕΡΟ - 4/8/2023-18/8/2023


Ε' 15ΗΜΕΡΟ - 18/8/2023-1/9/2023