Ένας κατασκηνωτής μπορεί να έρθει στην κατασκήνωση είτε για 22 ημέρες, όπου διαρκεί μία περίοδος, είτε για 15 ημέρες.

Κατασκηνωτικές περίοδοι 22 ημερών:

Α. 20 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου

Β. 12 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου

Γ. 3 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου

Κατασκηνωτικές περίοδοι 15 ημερών:

Α1. 20 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου
Α2. 28 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου
Β1. 12 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου
Β2. 26 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου
Γ1. 3 Αυγούστου έως 17 Αυγούστου
Γ2. 11 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου