Το πάθος, ο δυναμισμός και το ήθος των έμπειρων στελεχών μας εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες ασφάλειας και εμπιστοσύνης ενώ η επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση αποτελούν εγγύηση για την απόλυτη ικανοποίηση κάθε γονέα. Τα στελέχη μας, μέσα από παιδαγωγικές μεθόδους, οδηγούν τους κατασκηνωτές μας στην ανάπτυξη των αισθήσεων, της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Τους βάζουν στον δρόμο της ομαδικότητας και της συνεργασίας ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την προσωπική ευθύνη. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε την καλύτερη και αρτιότερη ομάδα στελεχών στην Ελλάδα, η οποία εκπαιδεύεται συστηματικά για να βρίσκεται πάντα ένα βήμα πιο μπροστά καλύπτοντας και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών.

Αρχηγός

Αρχηγός

Είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της κατασκήνωσης, το ημερήσιο πρόγραμμα, τις δραστηριότητες, την ψυχαγωγία, την επιλογή των στελεχών. Αποτελεί την ψυχή της κατασκήνωσης για όλο το προσωπικό και φυσικά για τους κατασκηνωτές.

Υπαρχηγός

Υπαρχηγός Υπαρχηγός Υπαρχηγός Υπαρχηγός

Είναι αυτός που συντονίζει τις κοινότητες. Φροντίζει για την καλή λειτουργία των κοινοτήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα, επιβλέπει τους κοινοτάρχες και αντιμετωπίζει τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν.

Κοινοτάρχης

Κοινοτάρχης Κοινοτάρχης Κοινοτάρχης Κοινοτάρχης

Είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένο αριθμό από σπιτάκια και τους αντίστοιχους ομαδάρχες. Φροντίζει καθημερινά να ενημερώνει τους ομαδάρχες και τους κατασκηνωτές για το πρόγραμμα, ενημερώνεται από τον ομαδάρχη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και είναι ο άνθρωπος, που επικοινωνεί και ενημερώνει τους γονείς.

Ομαδάρχης

Ομαδάρχες

Είναι υπεύθυνος για 1 σπιτάκι κατασκηνωτών, ενώ στα σπιτάκια ηλικιών από 6- 10 είναι 2 οι υπεύθυνοι ομαδάρχες. Ασχολείται όλη μέρα με τα παιδιά του με στόχο να φύγουν από την κατασκήνωση με τις καλύτερες αναμνήσεις. Οι ομαδάρχες μας παρακολουθούν έναν κύκλο σεμιναρίων πριν την επιλογή τους, από τον Αρχηγό της κατασκήνωσης.

Διεύθυνση-Γραμματεία

Διεύθυνση-Γραμματεία

Είναι αρμόδιοι για την ομαλή λειτουργία όλης της κατασκήνωσης και κυρίως την συνεργασία με τους γονείς, ασφαλιστικά ταμεία, οικονομικές συναλλαγές.

Υποδοχή-Τηλεφωνείο

Υποδοχή - Τηλεφωνείο

Είναι εκεί πάντα με χαμόγελο και διάθεση να εξυπηρετήσουν τους γονείς που θέλουν είτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τα παιδιά τους είτε να τα πάρουν με άδεια εκτός κατασκήνωσης.

Στελέχη-Προσωπικό

Στελέχη Στελέχη Στελέχη Στελέχη Στελέχη

Τα στελέχη μας και το προσωπικό μας είναι η ψυχή της κατασκήνωσης και το καθένα από το πόστο του φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης και για να περνάνε οι κατασκηνωτές happy days.