ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ κατά την εγγραφή του κατασκηνωτή πρέπει να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να μας στείλετε τα παρακάτω έντυπα:
Εντυπο1Εντυπο2