Ένας κατασκηνωτής μπορεί να έρθει στην κατασκήνωση για 15 ημέρες, όπου διαρκεί μία περίοδος.

Κατασκηνωτικές περίοδοι 15 ημερών:

Α' 15ΗΜΕΡΟ - 24/6/2024 - 8/7/2024


Β' 15ΗΜΕΡΟ - 8/7/2024 - 22/7/2024


Γ' 15ΗΜΕΡΟ - 22/7/2024 - 5/8/2024


Δ' 15ΗΜΕΡΟ - 5/8/2024 - 19/8/2024


Ε' 15ΗΜΕΡΟ - 19/8/2024 - 2/9/2024