ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ


Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων ξεκινάνε οι συνεντεύξεις από τον Αρχηγό. Η διαδικασία επιλογής ξεκινάει τον Απρίλιο.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τη γραμματεία της κατασκήνωσης.

Εφόσον επιλεγεί κάποιος πρέπει απαραίτητα να του γίνει πρόσληψη από την κατασκήνωση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ:

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας(2 όψεις)

2) Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ ή από amka.gr)

3) Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ (από εφορία)

4) Φωτοτυπία βεβαίωσης Αρ.Μητρώου ΙΚΑ προσωπικό (από το ΙΚΑ)

5) Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο όνομα του υποψηφίου

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

1) Πιστοποιητικό υγείας ή Ιατρικές εξετάσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό φορέα/γιατρό. Για την έκδοσή του χρειάζονται, ακτινογραφία θώρακα, παρασιτολογική κοπράνων.

2) Bεβαίωση εργοδότη (από την κατασκήνωση)

3) 1 Φωτογραφία

4) Φωτοτυπία ταυτότητας 

Αφού συγκεντρώσετε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα πάτε στην επιθεώρηση εργασίας για να σας σφραγίσουν το βιβλιάριο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

Με το περσινό βιβλιάριο και το περσινό πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να πάτε σε δημόσιο νοσοκομείο και να σας σφραγίσει γιατρός την 6η σελίδα.

Μετά από αυτό θα πάρετε από την κατασκήνωση βεβαίωση εργοδότη, και μαζί με το ανανεωμένο πλέον βιβλιάριο θα πάτε πάλι στην επιθεώρηση να σας σφραγίσουν το βιβλιάριο.