Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένας κύκλος θεωρητικών σεμιναρίων από τον Αρχηγό της κατασκήνωσης, τους Υπαρχηγούς και εξειδικευμένα στελέχη. Τα σεμινάρια διεξάγονται σε διαμορφωμένη αίθουσα στα γραφεία μας (Εγνατίας 66, 5ος όροφος), με παρουσιολόγιο το οποίο καθορίζει την τελική επιλογή του Αρχηγού. Σκοπός των σεμιναρίων είναι τα υποψήφια στελέχη να ενημερωθούν για την λειτουργία της κατασκήνωσης, την ιεραρχία, το καθημερινό πρόγραμμα, τις δραστηριότητες καθώς επίσης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν ανάλογα με την ηλικία των κατασκηνωτών. Τα σεμινάρια έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και γίνονται διαδραστικά έτσι ώστε τα υποψήφια στελέχη να μπουν για λίγο στο ρόλο του ομαδάρχη και να καταλάβουν τις δυσκολίες του.

Μερικά από τα θέματα των σεμιναρίων είναι:

  • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
  • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
  • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ HAPPY DAYS
  • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
  • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ?

1) Τα σεμινάρια για ομαδάρχες μπορούν να τα παρακολουθήσουν παιδιά, που μέχρι την έναρξη της περιόδου που έχουν επιλέξει, θα έχουν κλείσει τα 16 έτη.

2) Τα παιδιά που ήταν πέρυσι στο happy days academy.

 

Για την φόρμα συμμετοχής σεμιναρίων πατήστε εδώ