ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Ο Συντονιστής του προγράμματος «πολύχρωμο παζλ» είναι ο Γιάννης Βαφειάδης, με εμπειρία 30 ετών στον χώρο της αναπηρίας. Είναι ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής εκπαιδευτών και αξιολογητής της ΕΟΠΠΕΠ.

Στελέχη

Η κατασκήνωση HAPPY DAYS σε συνεργασία με Επιστημονική Ομάδα ανθρώπων εξειδικευμένων στα άτομα με αναπηρίες οργανώνουν το πρόγραμμα «Πολύχρωμο Παζλ».

Την Επιστημονική Ομάδα απαρτίζουν :

 • Ψυχολόγος
 • Παιδαγωγός 
 • Κοινωνικός παιδαγωγός
 • Φυσιοθεραπευτής
 • Κινησιοθεραπευτής
 • Μουσικοθεραπευτής
 • Εργοθεραπευτής
 • Ναυαγοσώστης
 • Ειδικός γυμναστής
 • Ιατρός
 • Νοσηλευτής

Τα υπόλοιπα στελέχη είναι οι κοινοτάρχες και οι συνοδοί, που είναι άτομα άνω των 18 ετών, φοιτητές ή εργαζόμενοι στο χώρο της αναπηρίας επαγγελματικά ή εθελοντικά, οι οποίοι διαθέτουν κατασκηνωτική εμπειρία. Οι συνοδοί εκπαιδεύονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από την Επιστημονική Ομάδα και βοηθούνται με ομάδες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής του. Διαμένουν μαζί με τους κατασκηνωτές σε αναλογία με βάση την αναπηρία τους, όχι μεγαλύτερη από 1 προς 3

Η Επιστημονική Ομάδα από την διοργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος βοηθά τους κατασκηνωτές τόσο στην προσαρμογή τους όσο και στην εμπλοκή και συμμετοχή στην κατασκηνωτική ζωή.

Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπ’ όψιν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα σε ότι αφορά τη δόμηση και εφαρμογή του είναι οι εξής :

 • Τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και οι ιδιαιτερότητές τους
 • Οι ηλικίες τους
 • Οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους
 • Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του κατασκηνωτικού χώρου.
 • Το οικολογικό στοιχείο