Σεμινάρια

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένας κύκλος θεωρητικών σεμιναρίων από τον Αρχηγό της κατασκήνωσης, τους Υπαρχηγούς και εξειδικευμένα στελέχη. Τα σεμινάρια διεξάγονται σε διαμορφωμένη αίθουσα στα γραφεία μας, με παρουσιολόγιο το οποίο καθορίζει την τελική επιλογή του Αρχηγού. Σκοπός των σεμιναρίων είναι τα υποψήφια στελέχη να ενημερωθούν για την λειτουργία της κατασκήνωσης, την ιεραρχία, το καθημερινό πρόγραμμα, τις δραστηριότητες καθώς επίσης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν ανάλογα με την ηλικία των κατασκηνωτών. Τα σεμινάρια έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και γίνονται διαδραστικά έτσι ώστε τα υποψήφια στελέχη να μπουν για λίγο στο ρόλο του ομαδάρχη και να καταλάβουν τις δυσκολίες του.

 

Μερικά από τα θέματα των σεμιναρίων είναι:

• Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

• ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ HAPPY DAYS

• ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ?

1)  Τα σεμινάρια για ομαδάρχες μπορούν να τα παρακολουθήσουν παιδιά

γεννημένα του 2001 (που μέχρι τις 20 Ιουνίου θα έχουν κλείσει τα 16 έτη).

 

2) Επίσης όσοι υποψήφιοι είναι κάτω του 2001 γεννημένοι (2000,1999….) και

επιθυμούν να έρθουν για ομαδάρχες πρώτη φορά στην happy days.

 

3) Τα παιδιά που ήταν πέρυσι στην κατασκήνωση happy days academy.

 

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ…….

………Όσοι είναι γεννημένοι το 2001 αλλά μέχρι το καλοκαίρι δεν κλείνουν τα 16

και όσοι είναι γεννημένοι κάτω του 2001 δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα

σεμινάρια για ομαδάρχες αλλά θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που

θα γίνει για την happy days academy.