εδοεαπ

Οι αιτήσεις αφορούν παιδιά ηλικίας από 1/1/2006 έως 31/5/2015

 

Οι Ασφαλισμένοι αφού καταβάλουν το ποσό στην κατασκήνωση, με το αντίστοιχο παραστατικό παίρνουν πίσω το ποσό από τον ΕΔΟΕΑΠ.
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο