ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής
Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.
Οι Δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και
Πινάκων από την 13.05.2019 και ώρα 8:00 μέχρι την 15.05.2019 και ώρα 23:59 http://www.oaed.gr/-/anartese-prosorinon-apotelesmaton-prog…