ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO-HACCP

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η κατασκήνωση είναι πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 (HACCP) από το 2004.

Η κατασκήνωση υδρεύεται με κατάλληλο νερό από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου

Ορμύλιας και ελέγχεται με καθημερινές μετρήσεις εντός του χώρου της

κατασκήνωσης.

screen-shot-2017-01-02-at-19-32-44 screen-shot-2017-01-02-at-19-32-48