Κατασκηνωτικές περίοδοι

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 22 ΗΜΕΡΩΝ

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου

Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΜΕΑ

Δ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΟΑΕΔ (15ΗΜΕΡΑ)

Α. 20 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου

Β. 28 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου

Γ. 12 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου

Δ. 26 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου

Ε. 3 Αυγούστου έως 17 Αυγούστου

Ζ. 11 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου

ΑΜΕΑ 25 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου