Ασφάλιση προσωπικού

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων ξεκινάνε οι συνεντεύξεις από
τον Αρχηγό. Η διαδικασία επιλογής ξεκινάει τον Μάιο.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται θα ειδοποιηθούν είτε μέσω fb είτε τηλεφωνικά από τη γραμματεία.

Εφόσον επιλεγεί κάποιος πρέπει απαραίτητα να του γίνει πρόσληψη από την κατασκήνωση.

 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας(2 όψεις)

2) Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ ή από amka.gr)

3) Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ (από εφορία)

4) Φωτοτυπία βεβαίωσης Αρ.Μητρώου ΙΚΑ προσωπικό (από το ΙΚΑ)

5) Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο όνομα του υποψηφίου

 

Όσα στελέχη είναι ενήλικοι και έχουν εργαστεί την προηγούμενη χρονιά στην

κατασκήνωση θα χρειαστεί να φέρουν ΜΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.

 

 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας(2 όψεις)

2) Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ

Σε περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό ΑΜΚΑ εκδίδεται από ΚΕΠ

ή ηλεκτρονικά από τη σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/

3) Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ

Σε περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό ΑΦΜ θα πρέπει να

εκδόσετε από την εφορία που ανήκετε συνοδεία με έναν από τους

δύο γονείς. Μαζί σας θα πρέπει να έχετε την ταυτότητά σας και

φωτοτυπία της ταυτότητας.

4) Φωτοτυπία βεβαίωσης Αρ.Μητρώου ΙΚΑ

Σε περίπτωση που δεν έχετε προσωπικό ΑΜΙΚΑ πρέπει να

εκδόσετε από το ΙΚΑ στο οποίο ανήκετε. Όσων οι γονείς είναι

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μπορούν να βγάλουν αριθμό πριν έρθουν

στην κατασκήνωση. Οι υπόλοιποι θα βγάλουν μετά την

κατασκήνωση.

5) Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο όνομα του

υποψηφίου

6) Βιβλιάριο ανηλίκου

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

1) Πιστοποιητικό υγείας ή Ιατρικές εξετάσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο ή

Ιδιωτικό φορέα/γιατρό. Για την έκδοσή του χρειάζονται, ακτινογραφία

θώρακα, αιματολογικές εξετάσεις, παρασιτολογική κοπράνων.

2) Bεβαίωση εργοδότη (από την κατασκήνωση)

3) 1 Φωτογραφία

4) Φωτοτυπία ταυτότητας

 

 

Αφού συγκεντρώσετε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα πάτε στην επιθεώρηση εργασίας του Πολυγύρου για να σας σφραγίσουν το βιβλιάριο ή να τα στείλετε με courier.

Το τηλέφωνο της επιθεώρησης εργασίας Πολυγύρου είναι 2371022018.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Με το περσινό βιβλιάριο και το περσινό πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να πάτε

σε δημόσιο νοσοκομείο και να σας σφραγίσει γιατρός την 6η σελίδα.

Μετά από αυτό θα πάρετε από την κατασκήνωση βεβαίωση εργοδότη, και μαζί

με το ανανεωμένο πλέον βιβλιάριο θα πάτε πάλι στην επιθεώρηση να σας

σφραγίσουν το βιβλιάριο.