Αιτήσεις ομαδαρχών / στελεχών

Οι αιτήσεις των ομαδαρχών και των στελεχών ξεκινούν από τον Φεβρουάριο. Τα στελέχη με προϋπηρεσία στην κατασκήνωση μας και όσοι είναι εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσα από το site μας ( Online αίτηση )

 

Τα υπόλοιπα υποψήφια στελέχη μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους είτε ηλεκτρονικά είτε στα γραφεία της κατασκήνωσης καθημερινά 12:00-17:00. Οι συνεντεύξεις με τον Αρχηγό της κατασκήνωσης θα γίνονται από τέλη Μαρτίου με ραντεβού.

 

Όλοι όσοι κάνετε αίτηση είτε ηλεκτρονικά είτε στα γραφεία μας θα πρέπει να προσκομίσετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– αίτηση συμμετοχής

– 1 πρόσφατη φωτογραφία

– Ιατρική βεβαίωση πρωτότυπη (του τρέχοντος έτους, από

παθολόγο ή καρδιολόγο ή γιατρό γενικής ιατρικής)

– Φωτοτυπία ταυτότητας

– Φωτοτυπία ΑΜΚΑ,ΑΦΜ,ΑΜΙΚΑ

– Τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στο όνομα του ενδιαφερόμενου

 

 

***Η ιατρική βεβαίωση μαζί με την αίτηση πρέπει να δοθούν στην

γραμματεία μέχρι τέλη Μαρτίου το αργότερο.